География на българия 10 клас тест

Публикувано на: 29.06.2019

Учебната програмата е съставена в съответствие с учебното съдържание на предмета География и икономика за 10 клас — задължителна подготовка, както и учебниците за 11 и 12 клас — профилирана подготовка, на българското средно училище. Гражданско образование. Подготвителна група.

Стопанска оценка на полезните изкопаеми в България. Изпращане по имейл Публикувайте в блога си! Северозападен регион — структура на стопанството. You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Страници Югоизточен регион - административно-териториално устройство и градове — част 1.

Структура на химическата промишленост - отраслова и териториална! За кой почвен тип се отнася следната характеристика:. Околен свят? Втори раздел! Възниква след Втората световна война на основата на села Марийно, Черноконьови и Раковски.

През кой от посочените периоди външната миграция на населението е най-слабо изразена:. ISBN Южен централен регион — географско положение и природна среда.

Търсене в този сайт

Въпроси със свободен отговор — например въпроси за тълкуване, интерпретация, формулиране на обобщения, оценка на верността на поднесената информация; за допълване на липсваща информация в изречение, за формулиране на име на обект или явление; 2.

Радиационни и циркулационни фактори за формиране на климата. Практически граматики. В записките или направо върху текста на учебниците се добавят новите данни от справочника на НСИ или от настоящото издание. География и икономика

Етика и право. Природни и антропогенни фактори за формиране на климата. По най-често срещаните 22 теми са разработени два типа тестове: 22 тематични теста, структура и особености на стопанската дейност в България, съдържащи по 40 тестови задания с един избираем верен отговор от 5 възможни отговора.

Национално стопанство - същност. Средната цена за доставка на един продукт гражданска война в гърция 1944 4.

Тестове по География и Икономика

Краище - част 2. Човекът и обществото. География на транспорта в България — сухоземен транспорт. Четвърти раздел.

Посочете верния отговор за понятието географска гъстота на населението. Металургични райони. Доосвобожденски и следосвобожденски период. Лека промишленост - отраслова структура! Средната цена за доставка на един продукт е 4.

Родопи - Географски особености и развитие на релефа. Селища в България - Критерии за класификация на селищата. Растениевъдство в България. Градът е разположен в близост до областния център Хасково.

Климатични елементи. Държавно и административно устройство на България - Основни исторически етапи, география на българия 10 клас тест, върху седиментни скали и льосова покривка, държавен глава!

Издателство Педагог 6. Образователен софтуер. Потребление на електроенергията. Средногорие - част 2! За кой почвен тип се отнася следната характеристика: Образувани са при наличието на ливадно-степна и лесостепна растителност. Характеристика на съвременния релеф.

Чрез тях се оценява географската, стиловата и граматическата култура на кандидатите. Все още няма коментари и оценки за този продукт. Значение и видове.

Първичен сектор. Изкопаеми горива. Подземни води.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2020 lajornadacultural.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.